14 Kasım 2011 Pazartesi

Hello World MUI Kodu

 

Aşağıda basit bir MUI arabirimini tanımlamak için gerekli C kodu mevcuttur. Basitçe bir pencere açılır ve içerisinde “Hello World!” yazar ancak aşağıdaki kodu derleyip direkt çalıştıramazsınız. Bir takım obje ve nesnelere ihtiyaç var ilerleyen günlerde daha kapsamlı bir kod ile derlenebilir hale getireceğiz.

Helloworld 
Örnek çıktı penceresi,#include <libraries/mui.h>   //include edilecek dosya
#include <proto/muimaster.h> //include edilecek dosya yani kod içerisinde kullanılacak objeler


SubWindow, WindowObject, //Burada bir prencere objesi oluşturuyoruz
WindowContents, VGroup, //Bir grup objesi yani çerceve oluşturuyoruz
Child, TextObject, //Metin objesini ekliyoruz
MUIA_Text_Contents, "Hello World!", //Burada ekledigimiz metin objesi içerigini
End, //Bu VGrooup objesini sonlandırır
End, //Bu TextObject objesini sonlandırır
End, //Bu MUIA_Text_Contents objesini sonlandırır
End; //Buda geri kalan tüm objeleri sonlandırır

8 Aralık 2010 Çarşamba

Morphos First Boot

 

MorphOS ve MacOS kurulu bir Mac’te MorphOS’un ilk boot adilen bölüm olmasını istiyor iseniz;

Mac tamen kapatıp tekrar açın açar iken “ Command+option+o+f ” tuşlarına basılı tutun gelen satıra sadece

reset-nvram

Yazıp enterleyin.